7 Perkataan Salib – Bersama-Ku di Firdaus

7 hal yang dicatat dalam keempat injil mengenai perkataan Yesus diatas salib dan semuanya itu memiliki makna yang sangat penting untuk menggambarkan dan menjadi rangkuman atas pertanyaan mengapa Yesus mati di salib.